Update 20 april 2020

Beste patiënt,

We zijn ondertussen 5 weken met z’n allen in Corona-quarantaine en het wordt voor velen onder ons moeilijk. Het sociaal isolement en de combinatie thuiswerk, aanwezige kinderen en mogelijks financiële zorgen maken het er niet makkelijker op.
De moeite die ieder van ons zich heeft getroost om afstand te houden van elkaar de voorbije weken begint wel degelijk langzaam zijn vruchten af te werpen: de infectiecurve zwakt af en ondanks de dagelijkse zware cijfers op het journaal doen we het als Belgen zeker niet slechter dan de ons omringende landen: als we enkel de rechtstreekse overlijdens te wijten aan Corona zouden tellen zitten we in dezelfde groep als Nederland en Frankrijk, maar ruim onder de dramatische cijfers van Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk of de VS (wat Trump ook mag beweren).

Laat u dus niet ontmoedigen door de deprimerende nieuwsberichten: langzaam maar zeker krijgen we de infectiegolf klein, dat dit geen sprint maar een marathon ging worden, wisten we maanden geleden al. Nu komt het erop aan vol te houden in onze inspanningen, zeker ook wanneer het maatschappelijk leven geleidelijk weer op gang komt. Enkel zo kunnen we een heropflakkering van het virus, stijging van de curve en terugkeer van de lockdown vermijden! Houd moed!

Enkele praktische tips

 • blijf regelmatig de handen wassen met water en zeep, zeker voor en na het verzorgen van kinderen en na het winkelen of buitenshuis gaan en hoest of nies in een wegwerpzakdoek of de elleboogplooi, was ook hierna de handen
 • mijd buitenshuis aanraken van knoppen, klinken of andere voorwerpen die door vele personen aangeraakt worden, gebruik ellebogen of voeten
 • handschoenen beschermen u enkel als u er niet mee aan u gezicht komt! Let bewust op het niet aanraken van de neus, ogen en mond en trek handschoenen na gebruik binnenstebuiten uit en verwijder ze in een afgesloten vuilniszak
 • houd 1,5 meter afstand van personen buiten uw dagelijkse leefgroep (= uw gezin met wie u onder hetzelfde dak verblijft). Indien u zich toch in een grotere groep moet begeven (bvb bij het winkelen), mijd dan zeker het dichtbij kruisen van andere personen in de gangen
 • een basis chirurgisch mondmasker (rechthoekig met plooitjes) vermijdt dat uitgaande speeksel- en snotdruppeltjes zich verspreiden naar anderen maar houdt onvoldoende inkomende druppeltjes tegen, een FFP2- of FFP3-masker houdt inkomende druppels beter weg van neus en mond maar u moet hierbij letten op goed aansluiten van de randen aan uw gezichtscontouren. Enkel een correct gebruikt mondmasker in combinatie met goede hand- en contacthygiëne heeft zin (maskers die onder de neus gedragen worden ‘omdat het inademen van die warme lucht zo ongemakkelijk is’ is nutteloos en verspilt een schaars product!
 • mijd nog steeds strikt elk rechtstreeks contact met ouderen en zwakkeren van gezondheid! Brengt u boodschappen naar (groot)ouders of personen met gezondheidsproblemen van de longen, lever, nieren, hart of met diabetes, kanker of ernstig overgewicht: raak hen dan niet aan maar laat tassen en dozen achter aan de deur en ga minstens 1,5 meter achteruit voor de andere persoon de deur opent

ALTA-werkwijze

In ALTA houden we voorlopig al tot en met eind mei 2020 de volgende maatregelen aan:

 • u kan nog niet terug zelf online boeken, enkel telefonisch op 03/435.50.90 en dit op weekdagen tussen 08.00 en 19.00. We nemen een belangrijk deel van de dag zelf de telefoon aan om te triëren.
 • voorschriften of andere administratie zonder nood aan lichamelijk onderzoek regelen we via e-mail (uitzonderlijk toegelaten door de wetgever tijdens de crisisperiode)
 • patiënten zonder enige luchtwegklachten kunnen nog op de praktijk worden gezien. Wij dragen als zorgverlener altijd een mondmasker en handschoenen bij elk contact, er wordt gedesinfecteerd tussen twee patiënten
 • patiënten met luchtwegklachten worden hetzij telefonisch getrieerd, hetzij op huisbezoek gezien, hetzij doorgestuurd naar de COVID-triagepost in Sint-Niklaas waar huisartsen u met de nodige beschermingsmiddelen kunnen onderzoeken en zo nodig doorsturen naar spoed voor verdere oppuntstelling bij klinisch vermoeden van COVID-besmetting (opgelet: u kan hier niet rechtstreeks inboeken, dit moet via ons gebeuren)
 • het belmoment tussen 11.15 en 12.00 blijft voorlopig afgeschaft, u kan wel nog elke werkdag bellen voor resultaten of korte vragen tussen 18.15 en 19.00
 • op dit moment is er nog geen groen licht voor veralgemeende screening via neuswissers of bepaling van antilichamen op een bloedstaal (buiten een ziekenhuisopname). We wachten de richtlijnen en toelating van de experten en overheid af om dit uit te voeren op vraag of indicatie.

Wij blijven zoals steeds op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 19.00. Hebt u vragen: contacteer ons dus, niet aarzelen! Het is lovenswaardig hoe goed iedereen zich houdt aan de regel om consultaties voor kleinere problemen uit te stellen tot later, maar sommige klachten kunnen niet nog enkele weken wachten of kunnen ernstig toenemen. Bij twijfel: bel ons op!

Zoals voorheen blijven wij niet thuis om u te helpen, help ons op uw beurt door dit zoveel als mogelijk wel te doen!

Update 22 maart 2020

Beste patiënt,

het is duidelijk dat de COVID-19 crisis groeit met meer opnames in het ziekenhuis en toename van het aantal patiënten dat luchtwegklachten vertoont in het algemeen. De huisartsen in het Waasland hebben de nodige plannen opgemaakt om deze toename op te vangen.
Vanaf morgen maandag 23-03-2020 gaan we in fase 2B van dit plan en gelden volgende maatregelen in onze dagelijkse werking:

 • u kan niet zelf online boeken, enkel telefonisch op 03/435.50.90 en dit op weekdagen tussen 08.00 en 19.00. We nemen een belangrijk deel van de dag zelf de telefoon aan om te triëren. Het is vaak druk telefonisch, houd het gesprek kort aub.
 • hebt u voorschriften voor chronische medicatie nodig, maar hebt u verder geen probleem dat moet gecontroleerd of onderzocht worden, dan regelen we dit telefonisch, u komt niet langs.
 • hebt u enig luchtwegsymptoom (hoest, kortademigheid, keelpijn, oorpijn, sinusklachten of snot), al dan niet met koorts: bel ons zeker op. Afhankelijk van de ernst van de symptomen zal u telefonisch getrieerd worden en
  * hetzij telefonisch arbeidsongeschikt verklaard worden conform de richtlijnen uitgevaardigd door de Federale Overheid (het noodzakelijk attest wordt u bezorgd per e-mail om door te sturen naar uw werkgever). Opgelet: de regel blijft dat enkel wie ziek is minstens 7 dagen in thuisisolatie blijft, wie geen symptomen heeft mag gaan werken (ook al heeft u iemand met luchtwegklachten in uw leefgroep)
  * hetzij verplicht in thuiswerksetting gezet worden (het noodzakelijk attest wordt u bezorgd per e-mail om door te sturen naar uw werkgever)
  * hetzij op huisbezoek geëvalueerd worden onder beschermende maatregelen zoals mondmasker, handschoenen en spatbril (gezien GEEN ENKEL luchtwegsymptoom in de praktijk binnen mag komen, ook niet voor afhalen attesten of andere formulieren!)
  * hetzij bij overschrijden van onze eigen praktijkcapaciteit verwezen worden naar de speciaal door onze Huisartsenkoepel Waasland opgerichte COVID-19-wachtpost, waar enkel infectieuze luchtwegpathologie onderzocht wordt. Hieraan werken alle niet-zieke of zwangere huisartsen van het Waasland mee in beurtrol, dus ook uw ALTA-artsen. Deze COVID-19-wachtpost is van maandag tot zondag operationeel tussen 08.00 en 20.00. OPGELET: u kunt NIET zelf een afspraak op de COVID-19-wachtpost maken of zich daar rechtstreeks aanmelden aan de balie, enkel uw eigen GMD-houdende huisarts kan u aanmelden na u telefonisch te hebben getrieerd. Bel dus bij luchtwegklachten eerst naar ons!
 • hebt u andere belangrijke klachten (ernstige buikpijn, pijn op de borst zonder hoest of kortademigheid, snijwonden, koorts zonder enige luchtwegklacht, belangrijke urinaire of gynaecologische klachten, …) of hebt u zowiezo geneeskundige hulp nodig waarvoor u moet onderzocht worden en die niet kan uitgesteld worden (verwijderen hechtingen, wondcontrole, …) bel ons dan zeker ook op indien nodig! Vooral (belangrijke) klachten bij kinderen en ouderen mogen nu niet gemist worden ondanks de bijzondere quarantainemaatregelen. Indien u geen luchtwegklachten vertoont, kan u zo nodig gezien worden op de praktijk, met inachtname van de verscherpte hygiënische richtlijnen aldaar. Ook op de praktijk dragen wij handschoenen en mondmaskers bij elk contact.
 • niet-urgente zaken als wegsnijden van goedaardige huidletsels, routine bloedafnames, bevriezen van wratten, verzekeringsonderzoeken, niet dringend zuigelingenonderzoek, uitstrijkjes, psychologische opvolggesprekken en dergelijke blijven uitgesteld tot na mei.
 • het belmoment tussen 11.15 en 12.00 blijft afgeschaft, u kan wel nog elke weekdag bellen voor resultaten of korte vragen tussen 18.15 en 19.00.

BESLUIT : BEL ONS DUS OP BIJ ELKE ERNSTIGE KLACHT!

Het is een moeilijke en chaotische tijd voor iedereen. Elkeen doet wat hij of zij moet om zichzelf en zijn naasten gezond te houden. In de eerste plaats blijft de regel dan ook: BLIJF IN UW KOT! Afstand houden vertraagt de uitrol van het virus. De toename die we nu zien in het aantal zieken is het gevolg van de krokusvakantiereizigers, halverwege deze week volgen waarschijnlijk de extra zieken door de lock-downparties (DOM IDEE!) en we hopen eind deze week of begin volgende week de eerste afname te beginnen zien als iedereen ondertussen uit elkaar blijft…

De leefgroep waarin u zich dezer dagen gewoonlijk bevindt is de referentiegroep waarmee u mag contact houden (meestal het gezin). Vermijd strikt contact met andere groepen (andere gezinnen, buren, collega’s, …) en voorzie ten allen tijde 1.5 m afstand van leden van een andere groep. Ook binnen uw eigen leefgroep raden we nog steeds strikte handhygiëne en vermijden van speekselcontact aan (geen kussen en handen schudden, geen delen van glazen en bestek of handdoeken en washandjes). Vooral naar ouderen toen is het risico op een ernstige infectie groter. Vermijd dus hen te besmetten. Ook indien u nog geen symptomen vertoont bestaat de kans dat u het virus meedraagt.

HOUD AFSTAND, WAS UW HANDEN, MAAR BLIJF ZORG DRAGEN VOOR UW NAASTEN OP EEN VOORZICHTIGE EN PROPERE MANIER.

Wij willen u tenslotte bedanken voor het begrip en de morele steun de voorbije dagen. Verschillende patiënten brachten ons vrijwillig mondmaskers, waarvoor immense dank! Ook de steunbetuigingen met witte lakens en applaus steken ons een hart onder de riem. Denk ook andere sectoren die aan het werk blijven om u allen te helpen: vuilnisophalers, winkelbedienden, postbodes, en vele anderen.

Wees vriendelijk en dankbaar voor ieder van hen!

Wij blijven niet thuis om u te helpen, help ons door wel thuis te blijven!