De talloze verstrengingen dan wel versoepelingen van de overheid maken een up-to-date infopagina nagenoeg onmogelijk. Hier alvast enkele nuttige websites:

Update 01-09-2021

Het COVID-vaccinatieprogramma loopt ons zijn laatste benen. Er zijn veel vragen hoe nu verder te gaan, hierbij een praktisch antwoord op sommige daarvan.

Kan ik op reis en wat heb ik nodig aan de grens?

De algemene Europese regel is dat u de volledige reeks van uw vaccintype moet hebben gekregen + 14 dagen inwerktijd vooraleer u zonder voorafgaande PCR-test kan reizen binnen de EU-landen. Dit betekent 2 x het vaccin van Pfizer, AstraZeneca of Moderna en 1 x het vaccin van Johnson&Johnson + 14 dagen te tellen vanaf de dag volgend op uw laatste vaccinatiedag. Indien u in dit geval bent, kan u vanaf 1 juli het Europese Digitaal Coronacertificaat downloaden (zie https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_nl voor praktische updates hierover).

Bent u nog niet in bovenstaand geval, dan hebt u nog een klassieke negatieve PCR-test nodig die aantoont dat u niet besmet bent. Deze test moet afgenomen worden 48 tot 72 uur voor afreis (check wat de huidige regels zijn voor elk land op https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen). Onze praktijkverpleegkundige voert op weekdagen deze reistesten zelf uit op afspraak. u belt hiervoor met het secretariaat of komt langs aan de balie bij onze verpleegkundige. Uw resultaat wordt 7/7 rechtstreeks geleverd per e-mail vanuit het labo van zodra het beschikbaar komt, zonder wachttijd en dit vergezeld van een in het Engels opgesteld certificaat. De test is iets goedkoper geworden dan voorheen en kost nu 40,44 EUR (de Federale Overheid heeft toegezegd om vanaf 1 juli 2 reistesten aan terugbetaald tarief toe te kennen aan elke Belg correct ingeschreven bij een ziekenfonds). Opgelet: contacteer ons tijdig voor inplannen van de test: het labo heeft een maximumcapaciteit aan te verwerken testen en ook onze afsprakenlijst voor de dag zelf staat tegen 11.00 meestal vol. In de praktijk raden we aan de test te laten afnemen in de voormiddag op dag -2 van uw afreis (bvb: vertrek reis op de 10e gepland, dan testen in de voormiddag op de 8e). Te laat bestelde/uitgevoerde testen kunnen enkel nog uitgevoerd worden ‘per express’ op de luchthaven in Zaventem aan een veel duurder tarief.

Ingeval u nog niet gevaccineerd bent en minder dan 6 maand geleden nog besmet werd met COVID-19, dient u een zogenaamd herstelcertificaat te kunnen voorleggen. Dit certificaat is opvraagbaar via www.mijngezondheid.belgie.be en is bruikbaar 11 dagen na de laatste positieve PCR-test. U dient dit zelf op te zoeken online, dit kunnen de artsen niet voor u doen.

Ik ben gevaccineerd en heb COVID-19-compatibele symptomen, moet ik nog getest worden?

Ja, zolang Sciensano geen nieuwe aanbevelingen uitvaardigt, blijft de overheid vragen dezelfde testingstrategie aan te houden als voorheen. Boek dus ook dan een afspraak.

Wat met het vaccin: bijwerkingen, risico’s, beschermingsduur, …

Er zijn veel vragen en vooral ook veel fake news die de ronde doen binnen de gemeenschap. We begrijpen dat velen onder u twijfels hebben bij de veiligheid en de zekerheid van bescherming met de circulerende COVID-vaccins. Ter gelegenheid van een consultatie of huisbezoek kan u deze gerust aankaarten met uw arts. Alle noodzakelijk wetenschappelijke informatie vindt u op https://www.laatjevaccineren.be. Voor inwoners van Temse en Sint-Niklaas vinden de vaccinaties plaats in vaccinatiecentrum ’t Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas, te bereiken op 03 760 90 10, voor Kruibekenaars in het vaccinatiecentrum te Beveren per adres Klapperstraat 103, 9130 Beveren, te bereiken op 03 750 16 00.

De overheid heeft beslist dat personen die hun ingeplande tweede vaccinatie niet kunnen toegediend krijgen wegens eerder geplande vakantie of overmacht, dit eenmalig zullen kunnen inhalen in de periode augustus-september 2021 (precieze weken volgen nog). Een tweede dosis op een later moment is veiliger dan helemaal geen tweede dosis krijgen, zelfs als ligt het optimale schema overhoop. Ga hier dus op in wanneer het u voorgesteld wordt!

Indien u niet inging op de eerste uitnodiging tot vaccinatie, maar u heeft zich ondertussen bedacht en wenst toch gevaccineerd te worden, dan krijgt u nogmaals de kans nadat alle 16-plussers aan de beurt gekomen zijn, we vermoeden dat dit vanaf eind augustus 2021 zal zijn.

Welke vaccins worden aan wie gegeven en kan ik zelf het merk kiezen?

Bent u ouder dan 41, dan krijgt u ofwel Pfizer (2 prikken met 5 weken tussen), AstraZeneca (2 prikken met 8 weken tussen, voordien was dit nog 12 weken) of Johnson&Johnson (1 prik). Uitzonderlijk kan ook het Moderna-vaccin nog toegediend worden (2 prikken met 4 weken tussen), alhoewel dit voornamelijk voor vaccinatie in de zorginstellingen werd voorzien. Indien u dit wenst, de voorraad het toelaat en u het minimale risico hebt uitgelegd gekregen en aanvaard hebt, dan kan u als -41 jarige ook opteren om gevaccineerd te worden met Johnson&Johnson (1 prik dus). Dit wordt gedaan omdat we dra enkel nog mensen jonger dan 41 zullen vaccineren en we dus een overschot aan Johnson&Johnson vaccins hebben (leveringsproblemen niet te na gelaten).

U kan nooit zelf kiezen welk merk u wil, de leveringen van de firma’s bepalen wie wat zal krijgen. De in de media berichtte risico’s op klonters bij AstraZeneca en Johnson&Johnson komen enkel zeer zeldzaam voor bij jonge mensen, vandaar dat onder de 41 jaar voorlopig enkel het Pfizer-vaccin standaard wordt toegediend.

De beide ALTA-artsen lopen vrijwillig mee shiften als toezichthoudend arts in vaccinatiecentrum ’t Bau-huis, dit bovenop de bestaande wachtrol voor de week- en weekendwachten. Het blijft voor ons dus een drukke periode tot iedereen aan de beurt gekomen is.

Werken alle vaccins even goed?

Ja, de bescherming tegen infectie na volledige vaccinatie + 2 weken ‘inwerktijd’ is vergelijkbaar, enkel de duur voor volledige vaccinatie is verschillend. In theorie bedraagt de bescherming tegen een invasieve infectie met opname na een volledige vaccinatie tussen de 92% en de 97%, met nog slechts een zeer beperkte kans op infectie en dan nog met weinig of geen symptomen, dus te verwaarlozen kans op verdere besmetting van anderen. Desalniettemin blijft ook na vaccinatie de mondmaskerdracht een essentieel onderdeel van onze strategie, samen met social distancing en handhygiëne.

Ook het Noorden kwijt na de zoveelste versoepeling?

Kijk op https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/voor up-to-date informatie met betrekking tot wat mag en wat niet, welke beroepen aan de slag mogen en welke (nog) niet, wat te doen met werk, school en sport, …

Wat zijn de maatregelen op de praktijk vanaf 01-09-2021?

We werken nog steeds volledig op afspraak, iedereen met ziektesymptomen dient buiten te wachten tot we hen komen halen (een kort noodzakelijk toiletbezoek is uiteraard toegelaten, maar u neemt niet plaats in de wachtzaal), mondmasker en handhygiëne blijven verplicht binnen in het gebouw, tussen twee patiënten worden nog consequent de onderzoekstafel, bureau, stoelen, gebruikte instrumenten en klinken ontsmet. Dit vraagt nog steeds veel tijd en inspanning van ons team. Help ons dit te vergemakkelijken door niet onnodig zaken aan te raken en kinderen bij zich te houden (de praktijk is geen speeltuin, uw kind kan niet alleen anderen besmetten maar raapt ook kiemen op die anderen mogelijks achterlaten …).