Uw artsen werken al jaren niet meer met steekkaarten en dossiermappen in stoffige kasten, maar houden een gestructureerd medisch dossier per patiënt bij dat continu geüpdate dient te worden. Dagelijks ontvangen we gemiddeld 60 digitale specialistische verslagen, beeldvormingsprotocols en laboresultaten, die allemaal manueel gecheckt en gecodeerd dienen te worden na de consultatie-uren. U begrijpt dan ook dat we 10 minuten na uw bezoek aan de specialist nog niet hebben kunnen zien wat deze verder voorstelt of al kunnen zeggen wat die echografie aantoont die u net laten doen heeft als u op de stoep buiten het ziekenhuis staat… De menselijke factor is ondank de digitalisering nog niet weg te cijferen en vraagt enig geduld. Bel voor uw resultaten dus wanneer we u zeggen dat ze er vermoedelijk zullen zijn (meestal 1 dag na uitvoering onderzoek), niet vroeger.

De uitwisseling van administratieve en medische gegevens tussen het ziekenhuis, het labo en uw huisarts gebeurt in alle richtingen simultaan: wij ontvangen verslagen en protocols, maar sturen ook verwijsbrieven, voorschriften en aanvragen allerhande online door naar anderen. De tijd van het grotendeels papierloos werken komt er (hopelijk) spoedig aan. Al deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor hulpverleners die op dat moment te maken hebben met uw gezondheidstoestand. Het betreft gegevens over chronische medicatie en uw medische voorgeschiedenis evenals bepaalde administratieve data (naam, rijksregisternummer, aansluiting bij ziekenfonds, geslacht, …). Voor deze datatransfer verleent u onze praktijk een zogenaamde (vaak stilzwijgende) geïnformeerde toestemming door uw eID of Kids-ID in te laten lezen in het dossier ter gelegenheid van het afsluiten van een Globaal Medisch Dossier. Ook in ziekenhuizen, bij de apotheek, de tandarts of het ziekenfonds bvb. dient u dit te doen. Op die manier communiceren de belangrijkste medische spelers online met elkaar (denk aan het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift, een aanvraag voor terugbetaling van dure medicatie of het getuigschrift voor verstrekte hulp (beter bekend als ‘het briefje voor de ziekenkas’) dat we nu al enkele jaren elektronisch naar het ziekenfonds sturen en een snellere terugbetaling verzekert. Binnenkort wordt ook het afgedrukt papieren geneesmiddelenvoorschrift verleden tijd: er gebeurt al veel meer digitaal dan u vermoedt.

We zijn van mening dat een snelle overdracht van noodzakelijke informatie belangrijk is en uw gezondheid zeker ten goede komt. Coderingsprotocols en versleutelingssoftware zorgen ervoor dat deze zaken niet leesbaar zijn voor personen die inbreken in de digitale schakel (hackers, nieuwsgierig personeel, IT-ers, …) maar enkel voor de uiteindelijke medische bestemmeling. Al deze datatransfer is onderhevig aan de Europese GDPR-regelgeving (meer info hier).

Als u uitzonderlijk toch niet wenst uw data elektronisch te versturen, kan dit voor een aantal zaken alsnog via papieren versies ervan. Gelieve ons dit dan te melden en deze formulieren persoonlijk te komen halen aan de balie. Ook in geval van overmacht kan het zijn dat uw arts u een papieren aanvraag, verwijsbrief of getuigschrift meegeeft (internetconnectieproblemen en dergelijke).