Als arts wensen we samen met u te werken aan zowel uw lichamelijke als geestelijke gezondheid, dit in een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen. De (huis)arts is in België een gekende figuur in de gemeenschap, jaar na jaar komt hij/zij in de top 2 van meest vertrouwde beroepsgroepen voor samen met verpleegkundigen. De huisarts is een verzorger, een leraar, een vertrouweling en een buur voor velen van u.

De solowerkende huisarts van weleer (meestal achter de schermen zwaar organisatorisch ondersteund door zijn/haar partner) heeft al enkele jaren plaats gemaakt voor het model van samenwerkende huisartsen die ofwel binnen dezelfde praktijk ofwel met praktijken onderling samen de zorg voor hun patiënten opnemen. Wij in Medisch Huis ALTA wensen nu de volgende stap te zetten in deze samenwerkingsevolutie en wel door in te zetten op intenser overleg en verwijzing naar spelers binnen de gezondheidszorg welke bepaalde deeltaken op zich kunnen nemen. Het gaat dan over de zogenaamde paramedische beroepsgroepen, zoals in de eerste plaats verpleegkundigen,diëtisten, logopedisten, kinesitherapeuten en psychologen, maar in bredere zin ook over podologen, pedicures, audiologen, bandagisten, osteopaten, enzovoort.

Het samenwerken via verwijzing naar deze specialisten in hun paramedische tak creëert tijd voor ons als artsen om

  • de juiste patiënten en hierdoor sneller patiënten te kunnen zien op onze consultatie (een wondverzorging kan immers even goed- ja zelfs beter - gebeuren bij verpleegkundigen welke een bijzondere interesse hebben en bijgeschoold zijn in wondproblematiek, idem voor een eenvoudige bloedafname of andere technische zorgakte, een voetverzorging, een ondersteunend psychologisch gesprek, et cetera)
  • blijvend wetenschappelijk bij te scholen, zoals vereist door de overheid
  • regelmatig overleg te plegen zowel tussen de artsen onderling als met de paramedici erbij

Het biedt ons tenslotte als arts ook beter de mogelijkheid een werkbare balans te vinden tussen job en privéleven. Naast arts zijn we immers zelf ook vader, moeder, echtgenoot of kind van onze familie. Wij staan even goed aan de zijlijn te supporteren wanneer onze kinderen op zaterdag deelnemen aan sportwedstrijden en we moeten ook het gras maaien in de tuin, stofzuigen en dweilen in huis of eens mee helpen verhuizen met kennissen.

Onze doorgedreven samenwerking staat ons toe u een kwalitatieve, persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde zorg aan te bieden. Een zorg met kennis en met een hart, waarbij elke speler zijn eigen troeven uitspeelt om u als patiënt het best vooruit te helpen, zowel op medisch, psychologisch als op sociaal vlak.

Deze samenwerking weerspiegelt zich in de filosofie van onze praktijk maar evengoed in ons logo: het kruis als symbool van zorg voor uw gezondheid, maar een kruis dat symmetrisch opgebouwd is waarbij de twee helften elkaar in evenwicht houden (man en vrouw, lichaam en geest, werken en rusten, dingen kennen en dingen leren, geboorte en overlijden: kortom balans in al zijn facetten), en tevens doorloopt in patroonvorm om te versmelten met andere kruisen, andere zorgverleners.

Binnen de praktijk hanteren de artsen dezelfde waarden en normen binnen de uitvoering van de geneeskunde, maar behouden tegelijkertijd hun eigen accenten en interesses binnen dit mooie beroep. Zo vullen ze elkaar aan in kennis en kunde. Ook de paramedici met wie wij samenwerken brengen kennis van zaken en praktische ervaring bij in hun gezamenlijke zorg voor u als patiënt.

Zo evolueren we geleidelijk aan van een gewone huisartsenpraktijk naar een volwaardig Medisch Huis.