Wachtdienst – dringende medische hulp

De artsen nemen deel aan de georganiseerde nacht- en weekendwachtdienst.

Indien u dringend een arts nodig heeft op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagnacht van 19.00 tot 08.00 belt u de gemeentelijke wachtarts op de volgende nummers:
Temse-Steendorp-Tielrode-Velle: 03/711.27.49
Rupelmonde-Bazel-Kruibeke: 03/711.10.30

Van vrijdagavond 19.00 tot maandagochtend 08.00 of op feestdagen van 19.00 de dag voordien tot 08.00 de dag nadien belt u de Huisartsenwachtpost Waasland op het nummer 03/361.03.61 www.wpwaasland.be

Maak altijd eerst telefonisch een afspraak (nooit rechtstreeks erheen rijden), men bekijkt dan welke wachtpostlocatie voor u het meest dichtbijgelegen is en waar u het snelst geholpen kan worden. Voor kleine maar belangrijke medische vragen kan u ook een arts aan de lijn krijgen welke u reeds telefonisch voorthelpt indien een consultatie of huisbezoek niet noodzakelijk zou blijken.

Noodnummers

  • Bij noodzaak aan dringende medische hulp (zwaar ongeval, verdrinking, elektrocutie, …) doet u beroep op de hulpdiensten via het nummer 112.
  • Bij brand of dringende waterschade belt u met de brandweer op het nummer 100.
  • Vragen rond (overmatige) inname van medicatie,huishoudelijke producten of andere giftige stoffen kunt u richten tot het Belgisch antigifcentrum via 070/245.245 of online via https://www.antigifcentrum.be .
  • Bij vragen of ideeën rond zelfmoord kan u ook 24/24 uur en 7/7 dagen gratis en anoniem terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of online via https://zelfmoord1813.be.