Krijgsbaan 228
9140 Temse
Tel 03 435 50 90
Fax 03 295 57 46
Praktijk geopend:
08.30-12.00 en 13.15-19.00

Wegbeschrijving

Met eigen vervoer: inrijden aan de ventweg (klein parallelbaantje) van de Krijgsbaan (als u van Temse komt richting Steendorp 100 meter voorbij Restaurant Het Bekenhof aan de linkerzijde), schuin tegenover de Vijfhuizenstraat en Heyman Reference. U kan de Krijgsbaan verlaten recht tegenover de Vijfhuizenstraat en zo de ventweg oprijden.
Er zijn 5 parkeerplaatsen voorzien vooraan het praktijkgebouw, evenals een fietsenstalling. Ingeval alle parkeerplaatsen bezet zijn, is het bij politieverordening verboden te parkeren op de ventweg zelf. Stal in dat geval uw wagen op de publieke parkeerplaatsen langs de Krijgsbaan.

Openbaar vervoer

De buslijnen 93, 95, 97, 99 en 280 richting Steendorp hebben een halte recht tegenover de praktijk. Dezelfde lijnen richting Temse stoppen op 100 meter van de praktijk, recht voor Restaurant Het Bekenhof.

Verantwoordelijke voor publicatie
Medisch Huis ALTA bv, Krijgsbaan 228, 9140 Temse

3 435 50 90, 03 295 57 46,  secretariaat@medischhuisalta.be (belangrijk: zie noot hieronder),
Ondernemingsnummer KBO 0679.521.523

Toezichthoudende autoriteit: Orde der Artsen, de Jamblinne de Meuxplein 34-35, 1030 Brussel.

Huisartsgeneeskunde is een wettelijk gereglementeerd beroep door KB nr. 78 (1967) gecoördineerd tot de Wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en ressorterende onder de Code van Medische Deontologie  zoals opgelegd door de Orde der Artsen.

Noot: conform de regels ons opgelegd door de Nationale Raad en Provinciale Raad Oost-Vlaanderen van de Orde der Artsen is gebruik van het vermelde e-mailadres uitsluitend toegestaan voor administratieve doeleinden. Het doorgeven van gezondheidsgegevens dient op een veilige manier te gebeuren en vraagt extra veiligheidsmaatregelen. Wij antwoorden nooit op medische vragen via onbeveiligde e-mail en garanderen geen regelmatig lezen van dit adres (zeker buiten reguliere werkuren, weekends en vakanties). Dringende vragen dienen steeds per telefoon of tijdens een consultatie gesteld te worden, wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor zaken te wijten aan het niet tijdig lezen van door patiënten verstuurde e-mails. Gebruik maken van dit e-mailadres verbindt u tot het begrijpen en aanvaarden van deze clausule.