Privacy – beroepsgeheim

Alle leden van ons (para)medisch team zijn gebonden aan het beroepsgeheim en zijn contractueel verplicht uw privacy te garanderen, zowel wat betreft uw administratieve gegevens als wat betreft details rond uw gezondheid.

De medische gegevens die u deelt met de arts en de gegevens uit verslagen van specialisten, labo-analyses en medische beeldvorming wordt gecodeerd bijgehouden binnen het elektronisch medisch dossier, waartoe enkel de huisartsen in de praktijk toegang hebben. Enkel de informatie nodig voor de uitvoering van een bepaalde paramedische taak wordt gedeeld met de betrokken paramedicus. Idem voor een verwijzing naar een specialist.

Los van het deontologisch beroepsgeheim waartoe uw arts een wettelijke verplichting heeft, voldoet onze gegevensopslag ten volle aan de regels gestipuleerd in de Europese GDPR-wetgeving welke ingegaan is op 25 mei 2018. Uw informatie is dus in veilige handen binnen het team van ons Medisch Huis.

Privacy – camerabewaking

De publieke delen van de praktijk (inkomsas, balie, wachtzaal en buitenparkings) staan onder permanente camerabewaking, dit zowel voor u als onze veiligheid. De beelden worden verwerkt volgens de wet op de camerabewaking van 21 maart 2007. Uiteraard wordt er niet gefilmd in de praktijkruimtes of op het toilet.